IMAGES SHOW
CAT2
ประกาศรายชื่อหอพักนักศึกษา รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา สจล.
นักศึกษาป.โท วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จาก EENET 2017 ครั้งที่ 9
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา ๒๕๖๐
บุคลากรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลจาก E-NETT13
นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลจากประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี
กำหนดการรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานที่โครงการส่วนพระองค์ฯ
วิศวกรรมเกษตรกวาดรางวัลจาก การประชุมวศ.เกษตรแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อเข้าหอพัก รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นศ.วิศวลาดกระบังคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬา “ยูยิตสู”

CAT3 CAT5
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน อัตราที่ 854 new
ขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์ ป.เอก สถาปัตยกรรมภายใน 1 อัตรา new
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน อัตราที่ 746
ขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์ ป.เอก สถาปัตยกรรมภายใน 1 อัตรา
ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ประจำปี 2560
ประกาศรับสมัครบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
ประกาศรับสมัครบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
รับสมัครอาจารย์ ป.เอก สถาปัตยกรรมภายใน 1 อัตรา
รับสมัครอาจารย์ ป.เอก สาขาพืชไร่ พืชส่วน เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร1 อัตรา

CAT7
เรียกประกวดผลงานเพื่อการจ้างออกแบบโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
ขอเชิญเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ TOR จ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ
ส่วนกิจการนักศึกษาประชาสัมพันธ์ TOR การจ้างสอนภาษาอังกฤษ new
จัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ สจล. new
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญ ร่วมยื่นซองเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ นักศึกษา บุคลากร สถาบันฯ ประจำปีการศึกษา 2559
สถาบันมีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ปีงบประมาณ 2559
ประกาศ TOR โครงการจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2558
วิศวฯ เปิดรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร
ประกาศร่าง TOR โครงการลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษา

CAT15
CAT4
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การแถลงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ new
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2-2560 new
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ฉบับที่ 2/2560 new
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 new
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 1/2560 new
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ฉบับที่ 1/2560 new
ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) new
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเข้าแถลงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร new
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเข้าแถลงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ new
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ฉบับที่ 3-2560 new

CAT8 CAT9
คิดจะสู้ก็สู้ได้ : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 27 มีนาคม 2560
พลังเกาหลี : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 20 มี.ค.60
หลักสูตรเปลี่ยนโลก : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 13 มี.ค.60
หนึ่งวันจอดสนิท : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 6 มี.ค.60
หนึ่งสิทธิเท่าเทียม : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 27 ก.พ.60
บริหารสไตล์เฟซบุ๊ก : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 20 ก.พ.60
วิจัย สจล.ตอกย้ำความล้มเหลวการแก้ไขและป้องกัน “เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น”
เรียนอะไรดี : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 6 ก.พ.60
กำแพงทรัมป์ : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 30 ม.ค.60
ชีวิตสูตรสำเร็จ : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 23 ม.ค.60

CAT10
สจล. เป็นเจ้าภาพจัดงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (UNAED)
นักศึกษา วิทยาเขตชุมพร ฯ ร่วมสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ
รับสมัครสมาชิกค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษอาคารเรียนและปฎิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันพุธที่14 กันยายน 2559 new
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. จัดอบรมทำอาหารว่าง3เมนู เสริมรายได้แก่ชุมชมลาดกระบัง
ประชุมการดำเนินงานวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน สจล.
ไทยสตีลเคเบิลเยี่ยมชมวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงสจล.
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล. จัดการประชุมหารือเพื่อการให้ข่าวสื่อมวลชน
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล. จัด “การเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ”

CAT14