IMAGES SHOW
CAT2
ประกาศรายชื่อหอพักนักศึกษา รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2560 new
ข้อมูลเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา สจล. new
นักศึกษาป.โท วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จาก EENET 2017 ครั้งที่ 9 new
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา ๒๕๖๐ new
บุคลากรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลจาก E-NETT13 new
นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลจากประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี new
กำหนดการรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานที่โครงการส่วนพระองค์ฯ new
วิศวกรรมเกษตรกวาดรางวัลจาก การประชุมวศ.เกษตรแห่งชาติ new
ประกาศรายชื่อเข้าหอพัก รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 new
นศ.วิศวลาดกระบังคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬา “ยูยิตสู” new

CAT3
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ และแบบประเมินการเรียนการสอน Learning Outcomes Rubric) new
วิศวลาดกระบังจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ new
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ BIM (Building Information Modeling) new
ขอเชิญฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการวาดเส้นและสี new
ขอเชิญอบรมหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น new
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ เรื่อง การพัฒนาผู้นำจิตตปัญญาศึกษา เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน new
ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎเกณฑ์ การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ new
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2 ณ วิทยาเขตชุมพรฯ สจล.
ขอเชิญร่วมงาน JOB FAIR 28-29 มีนาคมนี้
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา 5 มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวศึกษาต้องทำปีนี้

CAT5
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน อัตราที่ 854 new
ขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์ ป.เอก สถาปัตยกรรมภายใน 1 อัตรา new
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน อัตราที่ 746 new
ขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์ ป.เอก สถาปัตยกรรมภายใน 1 อัตรา new
ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน new
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ประจำปี 2560 new
ประกาศรับสมัครบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า new
ประกาศรับสมัครบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า new
รับสมัครอาจารย์ ป.เอก สถาปัตยกรรมภายใน 1 อัตรา new
รับสมัครอาจารย์ ป.เอก สาขาพืชไร่ พืชส่วน เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร1 อัตรา new

CAT7
เรียกประกวดผลงานเพื่อการจ้างออกแบบโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า new
ขอเชิญเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 new
ประชาสัมพันธ์ TOR จ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ
ส่วนกิจการนักศึกษาประชาสัมพันธ์ TOR การจ้างสอนภาษาอังกฤษ new
จัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ สจล. new
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญ ร่วมยื่นซองเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ นักศึกษา บุคลากร สถาบันฯ ประจำปีการศึกษา 2559 new
สถาบันมีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ปีงบประมาณ 2559
ประกาศ TOR โครงการจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2558
วิศวฯ เปิดรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร new
ประกาศร่าง TOR โครงการลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษา new

CAT15
CAT4
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การแถลงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ new
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2-2560 new
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ฉบับที่ 2/2560 new
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 new
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 1/2560 new
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ฉบับที่ 1/2560 new
ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) new
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเข้าแถลงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร new
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเข้าแถลงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ new
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ฉบับที่ 3-2560 new

CAT8 CAT9
คิดจะสู้ก็สู้ได้ : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 27 มีนาคม 2560 new
พลังเกาหลี : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 20 มี.ค.60 new
หลักสูตรเปลี่ยนโลก : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 13 มี.ค.60 new
หนึ่งวันจอดสนิท : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 6 มี.ค.60 new
หนึ่งสิทธิเท่าเทียม : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 27 ก.พ.60 new
บริหารสไตล์เฟซบุ๊ก : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 20 ก.พ.60 new
วิจัย สจล.ตอกย้ำความล้มเหลวการแก้ไขและป้องกัน “เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น”
เรียนอะไรดี : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 6 ก.พ.60
กำแพงทรัมป์ : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 30 ม.ค.60
ชีวิตสูตรสำเร็จ : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 23 ม.ค.60

CAT10
สจล. เป็นเจ้าภาพจัดงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (UNAED) new
นักศึกษา วิทยาเขตชุมพร ฯ ร่วมสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ
รับสมัครสมาชิกค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษอาคารเรียนและปฎิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันพุธที่14 กันยายน 2559 new
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. จัดอบรมทำอาหารว่าง3เมนู เสริมรายได้แก่ชุมชมลาดกระบัง new
ประชุมการดำเนินงานวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน สจล. new
ไทยสตีลเคเบิลเยี่ยมชมวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงสจล. new
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล. จัดการประชุมหารือเพื่อการให้ข่าวสื่อมวลชน new
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล. จัด “การเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ” new

CAT14