IMAGES SHOW

ข่าวกิจกรรมสถาบันฯ

ค้นหาคำว่า :
ข่าวกิจกรรมสถาบันฯ ทั้งหมด : 66 ข่าว จำนวน : 4 หน้า แสดงหน้าที่ : 1
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] next >

สจล. เป็นเจ้าภาพจัดงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (UNAED) - อ่าน (4951)
นักศึกษา วิทยาเขตชุมพร ฯ ร่วมสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล - อ่าน (5323)
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ - อ่าน (5738)
รับสมัครสมาชิกค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน - อ่าน (5796)
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษอาคารเรียนและปฎิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันพุธที่14 กันยายน 2559 - อ่าน (9526) new
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. จัดอบรมทำอาหารว่าง3เมนู เสริมรายได้แก่ชุมชมลาดกระบัง - อ่าน (10039) new
ประชุมการดำเนินงานวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน สจล. - อ่าน (9949) new
ไทยสตีลเคเบิลเยี่ยมชมวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงสจล. - อ่าน (10032) new
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล. จัดการประชุมหารือเพื่อการให้ข่าวสื่อมวลชน - อ่าน (9973) new
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล. จัด “การเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ” - อ่าน (9944) new
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สจล. - อ่าน (9931) new
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.จัดอบรมทำขนมสร้างความสุขเสริมรายได้แก่ชุมชมลาดกระบัง - อ่าน (9952) new
สจล.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์ ร.8 - อ่าน (9770) new
การประชุมผู้บริหารวาระสัญจร ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. - อ่าน (9735) new
คณะสถาปัตย์สจล.จัดพิธีมอบรางวัลภาพยนตร์สั้น“การต่อต้านภัยยาเสพติด” - อ่าน (9949) new
สจล. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 - อ่าน (9655) new
โครงการเจ้าพระยาเพื่อทุกคนเปิดศูนย์มรดกเจ้าพระยา - อ่าน (9698) new
โครงการเจ้าพระยาเพื่อทุกคนจัดทำบุญเปิดศูนย์มรดกเจ้าพระยา - อ่าน (9699) new
การใช้โปรแกรมสารสนเทศสถาบันให้กับบุคลากรของสถาบัน - อ่าน (9741) new
KMITL TME#1 - อ่าน (9614) new