IMAGES SHOW

ข่าวกิจกรรมสถาบันฯ

ค้นหาคำว่า :
ข่าวกิจกรรมสถาบันฯ ทั้งหมด : 66 ข่าว จำนวน : 4 หน้า แสดงหน้าที่ : 1
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] next >

สจล. เป็นเจ้าภาพจัดงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (UNAED) - อ่าน (4903) new
นักศึกษา วิทยาเขตชุมพร ฯ ร่วมสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล - อ่าน (5270) new
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ - อ่าน (5687) new
รับสมัครสมาชิกค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน - อ่าน (5749) new
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษอาคารเรียนและปฎิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันพุธที่14 กันยายน 2559 - อ่าน (9481) new
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. จัดอบรมทำอาหารว่าง3เมนู เสริมรายได้แก่ชุมชมลาดกระบัง - อ่าน (9987) new
ประชุมการดำเนินงานวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน สจล. - อ่าน (9895) new
ไทยสตีลเคเบิลเยี่ยมชมวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงสจล. - อ่าน (9964) new
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล. จัดการประชุมหารือเพื่อการให้ข่าวสื่อมวลชน - อ่าน (9921) new
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล. จัด “การเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ” - อ่าน (9893) new
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สจล. - อ่าน (9886) new
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.จัดอบรมทำขนมสร้างความสุขเสริมรายได้แก่ชุมชมลาดกระบัง - อ่าน (9907) new
สจล.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์ ร.8 - อ่าน (9727) new
การประชุมผู้บริหารวาระสัญจร ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. - อ่าน (9695) new
คณะสถาปัตย์สจล.จัดพิธีมอบรางวัลภาพยนตร์สั้น“การต่อต้านภัยยาเสพติด” - อ่าน (9910) new
สจล. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 - อ่าน (9615) new
โครงการเจ้าพระยาเพื่อทุกคนเปิดศูนย์มรดกเจ้าพระยา - อ่าน (9658) new
โครงการเจ้าพระยาเพื่อทุกคนจัดทำบุญเปิดศูนย์มรดกเจ้าพระยา - อ่าน (9663) new
การใช้โปรแกรมสารสนเทศสถาบันให้กับบุคลากรของสถาบัน - อ่าน (9677) new
KMITL TME#1 - อ่าน (9551) new