IMAGES SHOW

ข่าวประชุม สัมมนาและอบรม

ค้นหาคำว่า :
ข่าวประชุม สัมมนาและอบรม ทั้งหมด : 154 ข่าว จำนวน : 8 หน้า แสดงหน้าที่ : 1
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] next >

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ และแบบประเมินการเรียนการสอน Learning Outcomes Rubric) - อ่าน (1421)
วิศวลาดกระบังจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ - อ่าน (1635)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ BIM (Building Information Modeling) - อ่าน (3582)
ขอเชิญฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการวาดเส้นและสี - อ่าน (4697)
ขอเชิญอบรมหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น - อ่าน (5182)
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ เรื่อง การพัฒนาผู้นำจิตตปัญญาศึกษา เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน - อ่าน (5046)
ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎเกณฑ์ การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ - อ่าน (5187)
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2 ณ วิทยาเขตชุมพรฯ สจล. - อ่าน (5492)
ขอเชิญร่วมงาน JOB FAIR 28-29 มีนาคมนี้ - อ่าน (5508)
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา 5 มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวศึกษาต้องทำปีนี้ - อ่าน (5347)
ขอเชิญร่วมสัมมนา K-RIS บ้านแห่งนวัตกรรม สจล. - อ่าน (5452)
KMITL Lean Startup Camp - อ่าน (5489)
โครงการเสวนาร่วม “คำสอนของพ่อ : ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” - อ่าน (6091)
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ศิลปศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 - อ่าน (6072)
การประชุมวิชาการ "น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน" - อ่าน (6560) new
ขอเชิญ ร่วมสมทบทุนบริจาคเงิน "เพื่อน้องผู้ป่วยเด็กพิการซ้ำซ้อน ในโอกาสวันปีใหม่และวันเด็ก 2560" - อ่าน (6486) new
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 - อ่าน (7771) new
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน แบบ Team Teaching และการ Coaching - อ่าน (7864)
อบรมฟรี Internet of Things - อ่าน (8815)
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน - อ่าน (9101)