IMAGES SHOW

ข่าวประชุม สัมมนาและอบรม

ค้นหาคำว่า :
ข่าวประชุม สัมมนาและอบรม ทั้งหมด : 158 ข่าว จำนวน : 8 หน้า แสดงหน้าที่ : 1
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] next >

Jancuk - อ่าน (39)
bcjeawbfjubuerbfveauhb - อ่าน (36)
hdeaosiufhoawhfoih - อ่าน (26)
Kontol - อ่าน (33)
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ และแบบประเมินการเรียนการสอน Learning Outcomes Rubric) - อ่าน (1489) new
วิศวลาดกระบังจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ - อ่าน (1734) new
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ BIM (Building Information Modeling) - อ่าน (3641) new
ขอเชิญฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการวาดเส้นและสี - อ่าน (4767)
ขอเชิญอบรมหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น - อ่าน (5233)
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ เรื่อง การพัฒนาผู้นำจิตตปัญญาศึกษา เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน - อ่าน (5095)
ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎเกณฑ์ การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ - อ่าน (5234)
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2 ณ วิทยาเขตชุมพรฯ สจล. - อ่าน (5578)
ขอเชิญร่วมงาน JOB FAIR 28-29 มีนาคมนี้ - อ่าน (5626)
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา 5 มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวศึกษาต้องทำปีนี้ - อ่าน (5428)
ขอเชิญร่วมสัมมนา K-RIS บ้านแห่งนวัตกรรม สจล. - อ่าน (5499)
KMITL Lean Startup Camp - อ่าน (5531)
โครงการเสวนาร่วม “คำสอนของพ่อ : ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” - อ่าน (6135)
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ศิลปศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 - อ่าน (6123)
การประชุมวิชาการ "น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน" - อ่าน (6597) new
ขอเชิญ ร่วมสมทบทุนบริจาคเงิน "เพื่อน้องผู้ป่วยเด็กพิการซ้ำซ้อน ในโอกาสวันปีใหม่และวันเด็ก 2560" - อ่าน (6526) new