IMAGES SHOW

ข่าวประกาศทั่วไป

ค้นหาคำว่า :
ข่าวประกาศทั่วไป ทั้งหมด : 183 ข่าว จำนวน : 10 หน้า แสดงหน้าที่ : 4
< previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] next >

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 11-12 มกราคม 2559 - อ่าน (910) new
เชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 12.30 น. - อ่าน (893) new
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมเกษตร สจล. รับสั่งทำเบเกอรี่ปีใหม่ - อ่าน (982) new
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ขอความร่วมมืออาจารย์และนักศึกษา กรอกแบบสำรวจการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความต้องการทำความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในต่างประเทศ - อ่าน (851) new
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารสัมพันธ์ (HR NEWS) ประจำเดือนตุลาคม 2558 - อ่าน (939) new
ด้วยงานสุขภาพอนามัย ส่วนกิจการนักศึกษา ได้จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ให้กับบุคลากรของสถาบัน - อ่าน (1098) new
แจ้งการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-Mail)ระบบใหม่ - อ่าน (8131) new
ขอเชิญข้าราชการและพนักงานสถาบัน สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน - อ่าน (1259)
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 1 -2 ตุลาคม 2558 - อ่าน (1218)
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT–Nestlé Quiz Bowl 2015 - อ่าน (999)
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2558 - อ่าน (1290)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 5/2558 - อ่าน (2591)
รับสมัครสมาชิกค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน - อ่าน (1761)
ประชาสัมพันธ์เอกสารแนะนำผู้เสนอตัวเข้ารับการสรรหาอธิการบดี - อ่าน (1813)
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมหยั่งเสียงเพื่อสรรหาอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน ตั้งแต่เวลา 12.00-15.00 น. (หลังจากการแสดงวิสัยทัศน์เสร็จสิ้น) - อ่าน (1989)
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด (ฟรี) - อ่าน (1401)
นิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 - อ่าน (1304)
ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง วิพากษ์ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภาสถาบัน - อ่าน (1968)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของหัวหน้าส่วนงานฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ - อ่าน (1449) new
ติดตั้งและส่งมอบเครื่องมือทดสอบสมบัติวัสดุทันตกรรม Thermo Cycling ให้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว. ประสานมิตร - อ่าน (1728) new