IMAGES SHOW

ข่าวการศึกษา

ค้นหาคำว่า :
ข่าวการศึกษา ทั้งหมด : 230 ข่าว จำนวน : 12 หน้า แสดงหน้าที่ : 5
< previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] next >

อาจารย์วิศวลาดกระบังได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก ประจำปี 2558 - อ่าน (1226)
ประกาศ KMITL : โครงการเรียนฟรี สำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย - อ่าน (814)
นักศึกษาวิศวฯ ได้รับพระราชทานเหรียญ “การศึกษาดีเด่น” - อ่าน (1062)
วิศวลาดกระบังคว้ารางวัลที่ 2 จาก Innovation technology - อ่าน (1286)
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คว้ารางวัลที่ 3 “Innovation Technology 2015 - อ่าน (953)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักเรียนโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา - อ่าน (931) new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักเรียนโควตา เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 - อ่าน (1117) new
กำหนดจัดทดสอบ TOEIC วันพุธทื่ 23 ธันวาคม 2558 - อ่าน (1174) new
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 - อ่าน (974) new
นศ.วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัล “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015” - อ่าน (898)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 - อ่าน (977)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - อ่าน (836)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 - อ่าน (855)
อาจารย์วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัล Fraunhofer-Bessel Research - อ่าน (1322)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร - อ่าน (863)
วิศวลาดกระบังคว้า 2 รางวัลจากงาน YECC 2015 - อ่าน (915)
ส่วนวิเทศสัมพันธ์จะจัดการบรรยายให้ข้อมูลทุน Newton Fund - อ่าน (928)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ - อ่าน (1802)
อาจารย์และนศ.วิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม จากงาน NCCE 20 - อ่าน (1556)
“นักศึกษารางวัลพระราชทาน” ประจำปีการศึกษา 2558 - อ่าน (1609)