IMAGES SHOW

ข่าวการศึกษา

ค้นหาคำว่า :
ข่าวการศึกษา ทั้งหมด : 230 ข่าว จำนวน : 12 หน้า แสดงหน้าที่ : 6
< previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] next >

ประกาศกองทุนการศึกษา สจล. ประเภทผู้ทำชื่อเสียงให้สถาบัน - อ่าน (1073)
การสอบวิทยานิพนธ์ วันส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และวันขึ้นทะเบียนบัณฑิต - อ่าน (1028)
สถาบันจัดโครงการเรียนฟรีภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี - อ่าน (3325)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - อ่าน (993)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แบบสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว) - อ่าน (1174)
คณะไอทีลาดกระบังรับรอบ 2 ป.โท สัมภาษณ์อย่างเดียว - อ่าน (1114)
อาจารย์วิศวลาดกระบังได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก จากงาน HERP Congress III - อ่าน (1143)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558 - อ่าน (1141)
นศ.วิศวคอมคว้ารางวัลจากThailand ICT Contest Festival 2015 - อ่าน (1329)
งานแนะแนว ฯ ส่วนกิจการนักศึกษา สนอ. กำหนดทดสอบ TOEIC ในวันที่ 23 , 27, 30 พ.ค. 58 - อ่าน (1462)
นศ.ป.โท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลจากโครงการ ME Thai Contest 2015 - อ่าน (1300)
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 - อ่าน (1294)
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - อ่าน (1179)
ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันสอบข้อเขียน และวันสอบสัมภาษณ์ - อ่าน (1070)
อ.วิศวกรรมอาหารได้รับรางวัลจาก การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - อ่าน (1177)
อ.วิศวเคมีได้รับรางวัลจาก HERP CONGRESS III - อ่าน (1297)
บุคลากรวิศวกรรมเกษตร ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการม.เกษตร - อ่าน (1212)
นศ.วิศวกรรมเกษตรคว้า 3 รางวัล จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 - อ่าน (1210)
นศ.ป.เอกวิศวลาดกระบัง ได้รับเชิญเป็นนักวิจัยที่ Stanford University - อ่าน (1410)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษาที่ 1-2558 - อ่าน (1111)