IMAGES SHOW

ข่าวการศึกษา

ค้นหาคำว่า :
ข่าวการศึกษา ทั้งหมด : 230 ข่าว จำนวน : 12 หน้า แสดงหน้าที่ : 7
< previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] next >

เปิดรับเข้าศึกษาต่อ ป.โท-เอก คณะไอทีลาดกระบัง 1/2558 - อ่าน (1235)
นศ.วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลพระราชทานการศึกษาดีเด่น - อ่าน (1453)
อ.วิศวอิเล็กทรอนิกส์ได้รับรางวัล Tejima Seiichi Memorial Research Award - อ่าน (1312)
รองชนะเลิศอันดับ 1 จาก 1st IT One Experience - อ่าน (1345)
รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเ - อ่าน (1463)
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ จัดการบรรยายเรื่องทุน Fulbright ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. - อ่าน (1267)
กำหนดการจัดทดสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษาในวันที่ 13 ก.พ. 58 - อ่าน (1640)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร - อ่าน (1304)
อ.วิศวลาดกระบัง ได้รับทุน Fulbright 2015 - อ่าน (1832)
วิศวลาดกระบัง กวาดรางวัลจาก TESA Top Gun Rally 2014 - อ่าน (1617)
นศ.ป.เอกวิศว ได้รับรางวัล Best Presentation - อ่าน (1787)
รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2558 - อ่าน (1812) new
Innogen KMITL คว้ารางวัล Eco challenge - อ่าน (1543) new
สถาบันฯ จัดทดสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 - อ่าน (1689) new
นศ.วิศว ได้รับรางวัล Workshop Winner Tri-U 2014 - อ่าน (2259) new
ผลงานวิจัย คณะวิศวฯ ร่วมกับ คณะวิทยาฯ ได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับเหรียญทอง - อ่าน (2285) new
ประชาสัมพันธ์ การให้โครตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร - อ่าน (1441) new
วิศวอุตสาหการ คว้ารางวัล จาก RACMP2014 - อ่าน (1842) new
รางวัล Best Paper Award : RCCIE 2014 - อ่าน (1479) new
นศ.วิศวลาดกระบัง ได้รับทุน “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014” - อ่าน (1693) new