IMAGES SHOW

ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล. จัด “การเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ”

  ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล.จัดการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง “การสร้างเครือข่ายสายข่าวใน สจล.” ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และให้โอวาทเกี่ยวกับการบริหารการประชาสัมพันธ์สถาบัน จากนั้นผศ. ดร.ชลิดา อู่ตะเภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับคณะผู้สัมมนาและรายงานวัตถุประสงค์ ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ” และ “หาเรื่อง...ให้เป็นข่าว..” โดยคุณจินตนา ดวงแก้ว วิทยากร จากบริษัทโอกีวี่ พับบิค รีเลชั่น จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


590617S 018 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 21 มิถุนายน 2559 เวลา : 16:31:11  << ย้อนกลับ