IMAGES SHOW

ไทยสตีลเคเบิลเยี่ยมชมวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงสจล.

  ผศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ให้การต้อนรับ
คุณสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยสตีลเคเบิลจำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของวิทยาลัย และร่วมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนผลิตยานยนต์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ


590623S 020 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 23 มิถุนายน 2559 เวลา : 17:47:06  << ย้อนกลับ