IMAGES SHOW

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ

  ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ "Modernize Student Life With Office 365"

เวลา 13.00 - 16.00 น.
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ที่ห้องประุมแคแสด
ชมการถ่ายทอดสด การบรรยาย คลิกที่นี่


 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา : 09:14:25  << ย้อนกลับ