IMAGES SHOW

นักศึกษา วิทยาเขตชุมพร ฯ ร่วมสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล

  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่นักศึกษาวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ร่วมกันสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรัญญะ ณ ลานวัฒนธรรม ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

090/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา : 11:45:23  << ย้อนกลับ