IMAGES SHOW

เปิดรับสมัครโครงการเรียน TOEIC ฟรี รุ่น 3

  ประกาศ KMITL : เปิดแล้ว รุ่น 3 เรียน TOEIC ฟรี 50 ชั่วโมง
สำหรับ นักศึกษาปี 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รอบนี้รับจำนวนจำกัด สมัครก่อน ได้ก่อนนะครับ

สมัครแบบ Online ได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่ Link นี้
http://www.neweducationworld.com/th/applyonline/kmitl3/index.asp


สมัครด้วยตนเองเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย ที่ NEW EDUCATION

 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 5 มิถุนายน 2556 เวลา : 13:31:31  << ย้อนกลับ