IMAGES SHOW

ผลงานนวัตกรรม “เตาปิ้งย่าง ลดไหม้ ลดควัน ลดมะเร็ง ต้นแบบที่ 2” ได้รับรางวัล THE WINNER จากรายการสมรภูมิไอเดีย

  เตาปิ้งย่าง ลดไหม้ ลดควัน ลดมะเร็ง ต้นแบบที่ 2
จาก ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ผ่านการพิสูจน์ว่า ดีจริง ได้รับรางวัล THE WINNER จากรายการสมรภูมิไอเดีย

ผลงานนวัตกรรม “เตาปิ้งย่าง ลดไหม้ ลดควัน ลดมะเร็ง ต้นแบบที่ 2” โดย นางสาวศิริพร บุระพันธ์ และนายรังสรรค์ วิริยะปานนท์ นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 สังกัดห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีรองศาสตราจารย์อนุพงศ์ สรงประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้นำเสนอสมรรถนะการทำงานในการปิ้งย่าง แบบยกแพ็ค ต่อคณะกรรมการรายการสมรภูมิไอเดีย ปีที่ 8 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และออกอากาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 15.40 น. จากหลักการทางฟิสิกส์ที่ชาญฉลาดแต่เรียบง่าย การออกแบบสร้างระบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย และผลการทดลองที่แสดงให้ประจักษ์ถึงการลดไหม้ ลดควัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดนใจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดี (ลดสารก่อมะเร็ง) ให้กับประชาชน จึงได้รับฉันทามติกูรูทั้งหมด “ซื้อ” นวัตกรรม และมอบรางวัล THE WINNER พร้อมทุนพัฒนาผลงาน 10,000 บาท สร้างชื่อเสียงการเป็นผู้นำการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ให้กับห้องปฏิบัติการฯ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันฯ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีผลการตอบรับจากผู้ประกอบการ และผู้ชมรายการ เร่งให้มีการผลิตจำหน่ายอย่างกว้างขวาง ซึ่งทางคณะทำงานจะได้ดำเนินการต่อยอดโดยขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบเชิงพาณิชย์ และจัดทำแผนธุรกิจรองรับการผลิตอย่างเป็นรูปธรรมจากทางสถาบันฯ ต่อไป 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 14 ตุลาคม 2556 เวลา : 15:45:11  << ย้อนกลับ