IMAGES SHOW

นักศึกษาวิศวลาดกระบังเข้ารับพระราชทานรางวัล “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ”

  นายบรรณวิชญ์ ติยะวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
เข้ารับพระราชทานรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
ณ อาคารกีฬาเวศม์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น(ดินแดง)

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 16 ตุลาคม 2556 เวลา : 10:48:20  << ย้อนกลับ