IMAGES SHOW

แจ้งให้ นศ. ที่ เรียน TOEIC รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 มาลงชื่อเพื่อยืนยันสอบ

  ประชาสัมพันธ์

สถาบันกำหนดจัดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEIC 50 ชั่วโมง กับสถาบัน รุ่น 3 ( เรียนวันที่ 24 มิ.ย. -19 ก.ค. 56)

และ รุ่น 4 (เรียนวันที่ 14 ส.ค. – 19 ก.ย. 56) ที่ต้องการทดสอบ ไปลงชื่อยืนยันการเข้าสอบ ได้ที่
ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี ที่คุณลัดดา หรือ คุณเมทินี

ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 ต.ค. 56 เวลา 9.00 – 16.30 น. (วันเวลาราชการ)


 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 18 ตุลาคม 2556 เวลา : 14:35:02  << ย้อนกลับ