IMAGES SHOW

นศ.ป.โทวิศวลาดกระบังคว้า 2 รางวัลจาก “World skills Thailand 2014”

  นายทัตเทพ เลิศไพศาลศิลป์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะระดับภาค
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 25 หรือ
“World skills Thailand 2014” สาขาเมคคาทรอนิกส์
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แรงงานไทยมีการพัฒนาฝีมือ

ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรง
โดยจัดงาน ระหว่างวันที่ 6 - 9 มีนาคม 2557
ณ ฮอลล์ชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการอิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยมีรศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 1 เมษายน 2557 เวลา : 16:36:45  << ย้อนกลับ