IMAGES SHOW

ประกาศเรื่อง ทดสอบ TOEIC วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

  ประกาศเรื่อง ทดสอบ TOEIC วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

ให้นักศึกษา KMITL ที่ลงชื่อสมัครทดสอบ TOEIC วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อ / ห้องสอบ

2. รายงานตัว เวลา 9.30 น. วันที่ 30 พ.ค. 2557 ตามห้องสอบ ณ ลานชั้น 5 ตึก D อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ

3. หลักฐานที่ใช้ในการสอบ
3.1 บัตรประจำตัวตัวนักศึกษา (ฉบับจริง)
3.2 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

4. แต่งกายชุดนักศึกษา / ชุดสุภาพ

5. ห้ามนำอุปกรณ์ต่อไปนี้เข้าห้องสอบ
5.1 เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
5.2 อุปกรณ์เครื่องเขียน
5.3 กุญแจทุกชนิด
5.4 นาฬิกาดิจิตอลข้อมูลเพิ่มเติม :
มีเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ 1 : รายชื่อนศรุ่น3ถึงรุ่น8และนอกโครงการสอบTOEICวันที่30พค57
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 28 พฤษภาคม 2557 เวลา : 11:40:51  << ย้อนกลับ