IMAGES SHOW

นักศึกษาชุมนุมโรบอท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขัน RDC 2014

  นักศึกษาชุมนุมโรบอท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คว้า 3 รางวัล
จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
Robot Design Contest 2014, RDC 2014 ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ภายใต้หัวข้อ “หุ่นยนต์กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างพลังงาน”
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สวทช.,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะความสามารถของเยาวชนไทยด้านการศึกษา
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งเฟ้นหาเยาวชนตัวแทนประเทศไทย
เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2014 ณ ประเทศโมร็อกโก

โดยได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ นายธิติพัทธ์ เพิ่มพัฒน์เดชากุล และได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศโมร็อกโก
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายภาณุพงศ์ ถนัดค้า
3. รางวัลเขียนโปรแกรมยอดเยี่ยม นายอดิเทพ โพธิเทนชัย


ไฟล์แนบ 1 : ภาพประกอบ 1
ไฟล์แนบ 2 : ภาพประกอบ 2
 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 4 มิถุนายน 2557 เวลา : 14:57:40  << ย้อนกลับ