IMAGES SHOW

นศ.วิศวคอมคว้ารางวัลจากThailand ICT Contest Festival 2015

  นายนพกร ใช้บุญเรือง และ นางสาวนนทยา วิไลเลิศสมบัติ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัลที่ 3 ในหมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
(The Seventeenth National Software Contest: NSC 2015)
ซึ่งจัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14”
(Thailand ICT Contest Festival 2015)
โดยมี ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร และดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ
มูลนิธิสยามกัมมาจล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 6 พฤษภาคม 2558 เวลา : 12:05:06  << ย้อนกลับ