IMAGES SHOW

ส่วนวิเทศสัมพันธ์จะจัดการบรรยายให้ข้อมูลทุน Newton Fund

  ส่วนวิเทศสัมพันธ์จะจัดการบรรยายให้ข้อมูลทุน Newton Fund
โดยมีวิทยากรมาจาก British Council สหราชอาณาจักร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคมนี้ เวลา 9:30 น.
ณ ห้อง 702 ตึกอธิการบดี

สำรองที่นั่งได้ที่คุณนงนุท โทร. 3841 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 14 สิงหาคม 2558 เวลา : 15:52:37  << ย้อนกลับ