IMAGES SHOW

วิศวลาดกระบังคว้ารางวัลที่ 2 จาก Innovation technology

  วิศวลาดกระบังคว้ารางวัล จาก Innovation technology
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสคว้ารางวัลที่ 2 จากการประกวด “Innovation Technology 2015” เรื่องพื้นที่กำเนิดพลังงานไฟฟ้า จากชมรมวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โดยมี รศ.จงรักษ์ บุญเส็ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รางวัล
1.นายภีตะภัฏ สู่พานิช
2.นายรัชพล แขมภูเขียว
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่1
 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 4 มกราคม 2559 เวลา : 11:51:28  << ย้อนกลับ