IMAGES SHOW

นักศึกษาวิศวฯ ได้รับพระราชทานเหรียญ “การศึกษาดีเด่น”

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. แสดงความยินดี กับ
นายณัฐชนน อนุรพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ในโอกาสเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88
จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 5 มกราคม 2559 เวลา : 15:17:29  << ย้อนกลับ