IMAGES SHOW

ประกาศ KMITL : โครงการเรียนฟรี สำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย

  ประกาศ KMITL : โครงการเรียนฟรี สำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย

หลักสูตรที่เปิด :

1. TOEIC

2. Job Interview

3. Presentation ยื่นคะแนน TOEIC 500 ขึ้นไป

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4

ติดต่อคุณลัดดา/คุณเมทีนี โทร: 02 329 8000 # 3245

ประกาศห้องสอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศผลสอบ และห้องเรียนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

เริ่มเรียนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 20 มกราคม 2559 เวลา : 12:02:56  << ย้อนกลับ