IMAGES SHOW

อาจารย์วิศวลาดกระบังได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก ประจำปี 2558

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินกับ ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ในโอกาสได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 ระดับดีมาก
จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การออกแบบวิธีและสร้างไบโอเซนเซอร์เชิงไฟฟ้าเคมีรูปแบบใหม่
สำหรับการตรวจวัดสารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ทางการแพทย์ขั้นสูง
โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558
ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา : 12:04:54  << ย้อนกลับ