IMAGES SHOW

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้ารับฟัง GenEd Talk ในหัวข้อ “อาสาพาสุข”

  ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ
เข้ารับฟัง GenEd Talk ในหัวข้อ “อาสาพาสุข” โดย คุณบอม(ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ)
ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 น. ณ พื้นที่นั่งอ่าน ชั้น 1 อาคารใหม่ สำนักหอสมุดกลาง สจล. จัดโดย สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล.
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา : 11:22:36  << ย้อนกลับ