IMAGES SHOW

วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัล แข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
(ภาควิชาการวัดและควบคุม) ได้รับรางวัล FREE FOR ALL AWARD
ในการแข่งขัน THAILAND ROBOT FIGHTING เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559
โดยมี ผศ.สุมิตร พนาอุดมทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สมาชิกในทีม2431 มีดังนี้
1.นายชาตวัฒน์ เจริญอภิบาล
2.นายธนกร จันทรกานต์โกศล
3.นายธนกร พานิช
4.นายสมาธิ อนันต์เจริญวัฒน์
5.นายอับดุลฮาฟีช เจ๊ะโซะ
6.น.ส.ฉัตต์สุดา เพ็ชร์ช้าง
7.น.ส.พาขวัญ นพคุณ
8.นายตวงยศ เจริญเชื้อ

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 8 มีนาคม 2559 เวลา : 15:43:31  << ย้อนกลับ