IMAGES SHOW

สถาบันจัดงานอำลาให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ปัจฉิมนิเทศ) ภายใต้ชื่อ “Free Dream KMITL 2016“

  สถาบันจัดงานอำลาให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ปัจฉิมนิเทศ)
ภายใต้ชื่อ “ Free Dream KMITL 2016 “

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 - 22.00 น.

ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

พบอธิการบดี และคอนเสิร์ต จาก ศิลปินวง Scrubb / วง Stamp อภิวัชร์

ฟรีอาหารและเครื่องดื่ม นักศึกษาทุกชั้นปี สามารถเข้าร่วมงานได้

โดยติดต่อขอรับบัตรได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษาทุกคณะ / ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4

สำนักงานอธิการบดี / หน้างาน (แสดงบัตรนักศึกษาในการขอรับบัตรเข้าร่วมงาน)

หมายเหตุ : อย่าลืม !!! แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา ไม่มีบัตร/ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน


ข้อมูลเพิ่มเติม :
Free Dream

ไฟล์แนบ 1 : goodbye seniors.pdf
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 เวลา : 16:48:59  << ย้อนกลับ