IMAGES SHOW

เปิดรับโครงการ ป.ตรี ก้าวหน้าคณะไอทีลาดกระบัง

  เปิดรับโครงการ ป.ตรี ก้าวหน้าคณะไอทีลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับน้องๆ นักศึกษา สจล. ชั้นปีที่ 3 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมสารสนเทศ ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2560

ดูรายละเอียดได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/node/944

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 2723 4936-8, 0 2723 4940 (ในวันและเวลาราชการ)
 

  ผู้ประกาศ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ : 6 มีนาคม 2560 เวลา : 10:01:18  << ย้อนกลับ