IMAGES SHOW

บ้านพักตากอากาศสไตล์ กะทิ ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม

  ขอแสดงความยินดีกับนายปริญญ์ ถาบุญเรือง นางสาวสิริณัฐ สินบริสุทธิ์ นักศึกษาปี 3
สาขาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.
ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับนักศึกษา
หัวข้อ “บ้านพักตากอากาศสไตล์ กะทิ” จากงานสถาปนิกทักษิณ 60
ณ เกาะสมุย จ.สุราษฐ์ธานี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
โดยมีอาจารย์ณธทัย จันเสน เป็นที่ปรึกษา

108/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 7 มีนาคม 2560 เวลา : 15:33:24  << ย้อนกลับ