IMAGES SHOW

เปิดรับสมัครทุนทำชื่อเสียงให้สถาบันปี 60

  เปิดรับสมัครทุนทำชื่อเสียงให้สถาบันปี 60


ประกาศกองทุนการศึกษา สจล. ประเภทผู้ทำชื่อเสียงให้สถาบัน

ด้วยสถาบันจะมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา สจล. ประเภท ผู้ทำชื่อเสียงให้สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปีการศึกษา 2559) ให้นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้สถาบัน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้


รายละเอียดตามเอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติม :
รายละเอียดเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ 1 : เอกสารสมัครทุนทำชื่อเสียง.pdf
ไฟล์แนบ 2 : ข้อความประกาศกองทุนการศึกษา สจล.docx
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 3 เมษายน 2560 เวลา : 14:34:50  << ย้อนกลับ