IMAGES SHOW

กำหนดการรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานที่โครงการส่วนพระองค์ฯ

  งานฝึกอบรม โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานที่โครงการส่วนพระองค์ฯ ประจำปี 2561 ได้รับทราบข้อมูลด้วยนะคะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์.pdf

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน1.doc

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน2.doc

ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา (ช่วงปกติ).doc

ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา (กรณีแต่งกายไว้ทุกข์).doc
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เอกสารแนบ
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 8 มิถุนายน 2560 เวลา : 17:14:57  << ย้อนกลับ