IMAGES SHOW

ส่งหลักฐานด่วน! น.ศ.ที่ยื่นขอความช่วยเหลืออุทกภัยรอบ 2

  นักศึกษาที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) รอบที่ 2 ให้ติดต่อและส่งหลักฐานภายในวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่คุณลัดดา วัชระวรากรณ์ หรือ คุณเมทินี สุประพาส ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โทร. 02-329800 ต่อ 3245 ถ้าไม่ส่งหลักฐานภายในวันที่กำหนด สถาบันถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ


ไฟล์แนบ 1 : รายชื่อน.ศ.ที่ส่งหลักฐานไม่ครบ
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 29 มีนาคม 2555 เวลา : 11:05:28  << ย้อนกลับ