IMAGES SHOW

นศ.วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศ คอนกรีตพลังช้าง

  นายจิรวัฒน์ ฤทธิ์น้ำคำ นายนาวารี มะแส และนายธนาคาร นาคสินธุ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน คอนกรีตพลังช้าง ระดับประเทศ ครั้งที่ 13
ประเภทกำลังตามเป้าหมายรักษ์โลก โดยได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท
เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี


ไฟล์แนบ 1 : ภาพ 1
ไฟล์แนบ 2 : ภาพ2
 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 31 สิงหาคม 2555 เวลา : 17:09:37  << ย้อนกลับ