IMAGES SHOW

Fukuoka Institute of Technology (FIT) ประเทศญี่ปุ่น กำลังดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 4 ประจำปี 2556

  FBK (FIT Bangkok office at KMITL)
ได้เปิดโครงการศึกษาต่อที่ Fukuoka Institute of Technology (FIT) ประเทศญี่ปุ่น
กำลังดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 4 ประจำปี 2556

รับสมัครนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 พฤษภาคมนี้


รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เอกสารแนบแบบ PDF

ไฟล์แนบ 1 : ด้านหน้า
ไฟล์แนบ 2 : ด้านหลัง
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 19 เมษายน 2556 เวลา : 11:31:21  << ย้อนกลับ