IMAGES SHOW

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2 ณ วิทยาเขตชุมพรฯ สจล.

  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2 (2nd IAMBEST 2017)
"เทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพื่ออนาคต (Future Green Synergy Technology and Managment)"
ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายภูวดล ประพฤติดี
โทร. 0814165060, 0830665373
อีเมลล์ : iambest.kmitl@gmail.com
เว็บไซต์ : www.pcc.kmitl.ac.th/iambest
ที่อยู่ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
17/1 หมู่ที่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

092/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม :
www.pcc.kmitl.ac.th/iambest
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา : 15:52:26  << ย้อนกลับ