IMAGES SHOW

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ เรื่อง การพัฒนาผู้นำจิตตปัญญาศึกษา เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน

  ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ เรื่อง การพัฒนาผู้นำจิตตปัญญาศึกษา เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ




ข้อมูลเพิ่มเติม :
รายละเอียดโครงการไฟล์ pdf

ไฟล์แนบ 1 : Poster_จิตปัญญา
ไฟล์แนบ 2 : PR โครงการจิตตปัญญา 2 มีค
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา : 14:13:09  << ย้อนกลับ