IMAGES SHOW

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเข้าแถลงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

  ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเข้าแถลงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ที่นี่

mms://161.246.35.213/liveข้อมูลเพิ่มเติม :
mms://161.246.35.213/live
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560 เวลา : 11:51:18  << ย้อนกลับ