IMAGES SHOW

รับสมัครวิศวกร นักวิชาการพัสดุ ช่างเทคนิค

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน
ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งช่างเทคนิค
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2329 8305 หรือตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

013/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบ 1 : เอกสารประกอบ
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 เวลา : 10:53:37  << ย้อนกลับ