IMAGES SHOW

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกทางวิศวกรรมศาสตร์

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2329 8305 หรือตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

014/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบ 1 : เอกสารประกอบ
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 เวลา : 10:55:18  << ย้อนกลับ