IMAGES SHOW

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะการบริหารและจัดการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจหรือ การจัดการธุรกิจ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2329 8000 ต่อ 3278

031/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบ 1 : เอกสารประกอบ
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 6 ธันวาคม 2559 เวลา : 14:49:08  << ย้อนกลับ