IMAGES SHOW

รับสมัครบุคคลเพิ่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน

  ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปิด ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพิ่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2560 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ดังรายละเอียดที่แนบตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2560 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ดังรายละเอียดที่แนบ
ไฟล์แนบ 2 : รายละเอียด
ไฟล์แนบ 3 : ใบสมัคร
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 4 มกราคม 2560 เวลา : 18:38:35  << ย้อนกลับ