IMAGES SHOW

ประกาศรับสมัครบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

  โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรโรงเรียน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ 1 : เอกสารประกอบ
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 24 มีนาคม 2560 เวลา : 15:46:47  << ย้อนกลับ