สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • System  TCAS

คณะ / วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ล้ำไปอีกขั้น! ทีมนักวิจัย สจล. ประสบความสำเร็จพัฒนา “คอนกรีตบล็อกทนความร้อนผลิตไฟฟ้า” ด้วยวัสดุตั้งต้นจากเปลือกไข่ไก่ เป็นครั้งแรกของโลก
สจล. เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพิ่มความคุ้มค่าการใช้พลังงานความร้อนเหลือทิ้ง ในอุตสาหกรรมเตาหลอมโลหะ - เตาชีวมวล - เตาเผาขยะขนาดใหญ่ เป็นกระแสไฟฟ้า

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
Top